Quick Scan

140 per Quick Scan

Als u gebruik maakt van de Quick Scan, krijgt u een krachtige analyse van uw huidige financiële positie. Hubens Capital kijkt naar uw inkomsten- en uitgavenpatroon en geeft aan wat hierbij de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn. Daarnaast wordt gekeken naar hoe uw vermogen op dit moment gealloceerd hebt. Is deze mix optimaal en past deze bij uw risicoprofiel? Is deze mix verstandig in het huidige financiële klimaat? Sluit deze mix aan bij uw financiële ambities? En wat zijn de verschillende scenario’s voor uw vermogenspositie op de korte en lange termijn. Naast deze analyse zal Hubens Capital u actiepunten aanreiken waarmee u aan de slag kunt om uw vermogen volgens uw visie te alloceren.

Geïnteresseerd?
Vul hieronder uw gegevens in en dan ontvangt u de formulieren met de informatie die benodigd is voor de Quick Scan.