Vermogensplanning

Gratis intake gesprek | Volledig vermogensplanning traject voor €800

Vermogensplanning helpt u bij het behalen van uw financiële doelen.
Het effect van rendement op rendement is op lange termijn gigantisch. Als u tijdig weet wat uw (lange termijn) vermogensdoelen zijn, dan kan met een goede analyse en een zorgvuldige planning een uitstekend resultaat geboekt worden.
Hubens Capital kan u met het geven van onafhankelijk vermogensadvies hiermee helpen.

intake meeting

Een intake is altijd gratis en vrijblijvend. In het intake gesprek wordt bekeken wat uw financiële ambities zijn en hoe Hubens Capital u daarbij kan helpen.

Volledige vermogensplanning traject

Als u na het intake gesprek besluit door te gaan met het (volledige) vermogensplanning traject, bekijken we in een vervolggesprek uw huidige en verwachte toekomstige financiële positie. Hubens Capital zal de benodigde gegevens analyseren en een rapport schrijven met observaties en aanbevelingen die u helpen uw financiële doelen te bewerkstelligen. Het rapport zal u in een laatste afspraak nader toegelicht worden. Hierbij zal ook nadrukkelijk ingegaan worden op een aantal mogelijke toekomst scenario’s.

Geïnteresseerd?
Vul hieronder uw gegevens in en dan zal Hubens Capital u zo snel mogelijk verder helpen.